Obchodní podmínky, internetový knižní antikvariát

Knižní Antikvariát.cz

Obchodní podmínky

 

Všechny ceny našeho antikvariátu jsou konečné. Mírné opotřebení odpovídající antikvariátnímu charakteru knih není v nabídce uváděno.

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly.

Prodejce:

Potvrdí objednávku e-mailem a vyzve kupujícího k úhradě příslušné částky předem na     č. účtu: 670100-2209765556/6210 (mBank).

Objednávka, potvrzená prodejcem, je závazná. Telefonické objednávky - (pondělí - pátek od 17,00 do 19,00 hod.) - tel. +420 725 883 186 je nutné písemně potvrdit (e-mail), pokud není předem domluveno jinak.

Jakmile je příslušná částka uhrazena, vyřídí prodejce objednávku do 3 dnů od přijetí platby na účet prodejce - s výjimkou sobot, nedělí a svátků. Pokud kupující do sedmi dnů od potvrzení objednávky neuhradí příslušnou částku, není prodejce objednávkou vázán a může knihu prodat jinému zájemci.

Prodávající se zavazuje, že osobní data, která mu poskytl kupující, použije k účelům souvisejícím pouze se službami tohoto antikvariátu a neposkytne je třetí osobě, pokud to nesouvisí s vyřízením objednávek.

Součástí každé zásilky je řádný daňový doklad.

V případě, že kupující nepřevezme závazně objednanou zásilku a tato se vrátí zpět,  má prodejce právo strhnout si z fakturované částky distribuční poplatek spojený s odesláním zásilky kupujícímu.

V případě, že kupující převezme závazně objednanou zásilku a následně ji vrátí, má prodejce právo strhnout si z fakturované částky distribuční poplatek spojený s odesláním zásilky kupujícímu. Výjimnkou je oprávněná reklamace.

Kupující:

Může odeslanou objednávku stornovat do jedné hodiny po jejím odeslání.

Vyplní správně údaje nezbytné pro odeslání zásilky.

Odebere závazně objednané a zaslané zboží a zaplatí celkovou cenu uvedenou v objednávce (celková cena zahrnuje: cenu zboží, poštovné a balné).

Pokud kupující nepřevezme závazně objednanou zásilku, je povinen uhradit prodejci distribuční poplatek spojený s jejím odesláním a to i v případě, pokud zásilka ležela na poště a kupující nebyl na ni poštou upozorněn.

Obchodní podmínky: